Prawo spółek

prawo spolek bartosz bacia

 Prawo spółek

Kompetencję w zakresie prawa spółek budowałem współpracując z sieciowymi kancelariami prawnymi, obsługując przede wszystkim angielsko- i niemieckojęzycznych klientów korporacyjnych. Moje portfolio zawodowe w tym obszarze obejmuje:

  •  Doradztwo przy wyborze formy korporacyjnej, opracowanie umowy spółki wraz z niezbędną dokumentacją towarzyszącą
  • Reprezentowanie klientów w postępowaniu przed sądem rejestrowym
  • Przygotowanie dokumentów wewnętrznych spółki, w tym regulaminów rady nadzorczej i zarządu oraz procedur wewnętrznych
  • Przygotowywanie uchwał organów spółki
  • Przeprowadzanie procesu podwyższenia i obniżenia kapitału
  • Przeprowadzenie procesu umarzania udziałów lub akcji
  • Doradztwo przy czynnościach takich jak aport, sprzedaż i nabycie udziałów
  • Ustanawianie zabezpieczeń na udziałach oraz aktywach należących do spółki