Prawo dostępu do broni palnej

Specjalizacja w zakresie prawa dostępu do broni palnej stanowi dynamicznie rozwijający się dział mojej praktyki. Wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu posiadaczy broni ( myśliwych, strzelców sportowych oraz kolekcjonerów broni) przed organami Policji oraz sądami administracyjnymi w sprawach objętych zakresem ustawy o broni i amunicji pozwala mi zaoferować unikalne i skuteczne rozwiązania napotykanych przez moich klientów problemów. Bieżący monitoring planowanych zmian legislacyjnych w obszarze ustawy o broni i amunicji, prawa łowieckiego oraz towarzyszącym ich aktów wykonawczych powoduje, iż ryzyka prawne dla interesów moich klientów są minimalizowane z odpowiednim wyprzedzeniem. Jestem autorem szeregu artykułów z zakresu regulacji dostępu do broni palnej publikowanych na łamach „Braci Łowieckiej”, „Strzału” oraz „Broni i Amunicji”.

Doradztwo w ramach praktyki prawa dostępu do broni palnej obejmuje:

  • reprezentację w postępowaniach administracyjnych przed organami Policji o wydanie pozwolenia na broń palną do celów sportowych, łowieckich, kolekcjonerskich, pamiątkowych, szkoleniowych i ochrony osobistej,
  • reprezentację przed organami Policji oraz sądami administracyjnymi, do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie, w sprawach o odmowę wydania pozwolenia na broń,
  • reprezentację w postępowaniach przed organami Policji oraz sądami administracyjnymi, do Naczelnego Sądu Administracyjnego włącznie, w sprawach o cofnięcie pozwolenia na broń,
  • reprezentację podmiotów dokonujących obrotu bronią i amunicją w postępowaniach administracyjnych przed organami policji oraz organem koncesyjnym, jak również w postępowaniach przed sądami administracyjnymi
  • reprezentację klubów strzeleckich, agencji ochrony oraz pracowników ochrony przed organami policji, MSW, sądami administracyjnymi w sprawach związanych z dostępem do broni palnej.