Prawo nieruchomości

prawo nieruchomosci bartosz bacia

Prawo budowlane

lokalizacja inwestycji celu publicznego bartosz bacia

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Prawo Nieruchomości

Posiadam wieloletnie doświadczenie w obsłudze transakcji nieruchomościowych, jak również w doradztwie na rzecz osób fizycznych w sprawach takich jak zasiedzenie, zniesienie współwłasności czy uzyskanie odszkodowania na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Doświadczenie w  doradztwie polskim i zagranicznym inwestorom nabywającym nieruchomości na terenie Polski pozwala mi oferować sprawdzone rozwiązania pozwalające na sprawną realizację przedsięwzięć budowlanych. Praktyczne podejście do prawa nieruchomości staram się również prezentować w artykułach publikowanych w prasie, a także w podręczniku „Prawo nieruchomości” (Warszawa 2010), którego jestem współautorem.

Doświadczenie zdobyte w obszarze prawa nieruchomości obejmuje m.in. następujące czynności:

  • Analiza stanu prawnego nieruchomości (due dilligence)
  • Obsługa transakcji typu share deal oraz asset deal
  • Pomoc prawną w sporach między najemcami i dzierżawcami a właścicielami nieruchomości
  • Opracowywanie umów najmu i dzierżawy nieruchomości
  • Reprezentacja w postępowaniach o ustalene warunków zabudowy, wydanie pozwolenia na budowę w tym na obszarach objętych ochroną konserwatorską
  • Reprezentacja w sporach o ustalenie opłaty adjacenckiej i planistycznej, jak również podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste
  • Doradztwo w sprawach reprywatyzacyjnych
  • Reprezentacja w sprawach o odszkodowanie w związku z ustanowieniem obszaru ograniczonego użytkowania
  • Reprezentacja w sprawach o podziału nieruchomości, zasiedzenie nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości