Służebność przesyłu

sluzbebnosc przesylu bartosz bacia

Służebność przesyłu

Służebność przesyłu, jako instytucja prawa cywilnego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego w 2008 r. Służebność przesyłu jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego istotą jest korzystanie z infrastruktury służącej do przesyłu energii elektrycznej, gazu lub płynów.

Właścicielom nieruchomości, na których znajdują się elementy sieci energetycznej (np. słupy energetyczne, stacje transformatorowe), gazociągi, wodociągi etc. przysługuje trzy rodzaje roszczeń:

– roszczenie z tytułu ustanowienia służebności przesyłu,

– roszczenie z tytułu utraty wartości nieruchomości,

– roszczenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości przez przedsiębiorstwo przesyłowe (do 10 lat wstecz dla właścicieli będących osobami fizycznymi i 3 lat dla właścicieli nieruchomości będących osobami prawnymi);

Moje doświadczenie w tym segmencie prawa nieruchomości obejmuje pomoc w ustanowieniu służebności przesyłu zarówno w formie aktu notarialnego, jak i sądownie. W pierwszym przypadku negocjowałem również wysokość wynagrodzenia za korzystanie ze służebności, dbając, by odpowiadało ono warunkom rynkom.  Wieloletnie doświadczenie w tym zakresie pozwoliło poznać mi każdy element taktyki stosowanej przez przedsiębiorstwa przesyłowe, co pozwoliło mi zaproponować moim klientom skuteczną strategię zarówno na etapie negocjacji z przedsiębiorcami przesyłowymi, jak i na etapie postępowania administracyjnego, jak postępowań przed sądami administracyjnymi.