Profil

slupy

Służebność przesyłu

strop

Prawo budowlane i gospodarka nieruchomościami

szachownica3

Spory sądowe

luski

Obrót specjalny i dostęp do broni palnej

Specjalizuję się w szeroko pojętym prawie nieruchomości, postępowaniach sądowych oraz kwestiach regulacyjnych dotyczących rynku finansowego oraz dostępu do broni palnej. Wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, jak również w reprezentowaniu osób fizycznych przed urzędami i sądami pozwoliło mi zbudować wyczucie niuansów kluczowych dla praktyki stosowania prawa, a w konsekwencji wybierać optymalne rozwiązania prawne uwzględniające specyfikę biznesową danej branży. To, co robię, od początku traktowałem z najwyższą starannością, i po dziś dzień każdą wolną chwilę poświęcam doskonaleniu prawniczego warsztatu.