Sprawy osobiste

sprawy osobiste bartosz bacia

Sprawy osobiste

Sprawy osobiste są pojemnym pojęciem obejmującym zagadnienia prawne dotyczące osób fizycznych i niezwiązane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Moje doświadczenie procesowe pozwala mi  występować przed sądem w sprawach dotyczących,. m.in. wypadków komunikacyjnych oraz spraw spadkowych.

Odszkodowania za wypadki komunikacyjne

Poszkodowanemu w wypadku komunikacyjnym należy się rekompensata za szkodę i krzywdę, jakiej doznał na skutek udziału w wypadku nie ze swojej wyłącznej winy.

Odszkodowanie przysługuje nawet w przypadku, gdy poszkodowany nie miał zapiętych pasów bezpieczeństwa lub założonego kasku. Odszkodowanie przysługuje także pasażerom samochodu sprawcy.

Reprezentuję osoby poszkodowane w wypadkach komunikacyjnych dochodząc świadczeń z ubezpieczenia OC sprawcy wypadku – zadośćuczynienie, zwrot kosztów leczenia, utracone dochody, rentę, koszty przygotowania do innego zawodu, itd.

Zadośćuczynienie pieniężne należy się również rodzinie i bliskim osoby, która zginęła na skutek wypadku. Odszkodowanie przysługuje nawet, gdy zmarły przyczynił się do wypadku.Obok zadośćuczynienia za śmierć zobowiązany do naprawienia szkody, w szczególności z polisy OC, powinien: – zwrócić koszty leczenia i pogrzebu temu, kto je poniósł; – wypłacać osobie alimentowanej przez zmarłego rentę; – renty mogą żądać inni bliscy, którym zmarły dostarczał środków utrzymania; – sąd może przyznać najbliższym członkom rodziny „stosowne odszkodowanie”, jeżeli nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej (art. 446 kodeksu cywilnego).